Kasa fiskalna gdansk

Ostatnie kolei w ustawie o VAT, które zaczęły obowiązywać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z zastosowaniem kasy fiskalnej wśród drugich grup przedsiębiorców. I choć nadal część przedsiębiorców jest usunięta z obowiązku wydawania paragonów, to nazwy świadczące swoje usługi klientom samym są zobligowane do rozliczania energie z zastosowaniem kas fiskalnych.

Kto musi mieć kasę fiskalną? Kasy finansowe są potrzebne w przedsiębiorstwach, które swoją rolę dostarczają do osób fizycznych (B2C). A firmy, których roczne obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z zmiany jeśli przedsiębiorca rozpoczyna działalność w trakcie trwania roku fiskalnego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym rozwoju istnieje katalog działalności, jakie nie podlegają konieczności wydawania paragonów drukowanych przez kasę fiskalną.

Pomoc i obowiązki powiązane z posiadaniem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie zarabiać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do indywidualnego urzędu skarbowego wraz z podaniem adresu, gdzie kasa będzie polecana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy zwrócić oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - techniczne oraz proste - dane w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy spełnić przed przystąpieniem używania kasy, związane są zarówno z pomocą, którą ważna zdobyć za zakup kasy. Ulga, powiązana z nabyciem kasy, sięga do 90% kosztów zakupu kasy, wprawdzie nie wysoce niż 700 zł. Posiadacz kasy musi i mieć o jej prawidłowym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może wynikać rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego poziomu może dać konieczność zwrotu ulgi z urzędu zakupu kasy.

Silonal - TunereformZobacz naszą stronę www

Posiadanie kasy to dodatkowo konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom oraz przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata mając od zakończenia roku rozliczeniowego, w jakim były dane. Użytkownik kasy musi jeszcze drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - wytwarzane przez kasę fiskalną.