Kasy rejestrujace obowiazek 2015

Kasa fiskalna zwana kasą rejestrującą niczym samochód musi być pasowana okresowemu przeglądowi. Jednakże w współczesnym fakcie omawiany przegląd musi być stworzony najpóźniej dwa lata od ostatniego przeglądu lub fiskalizacji. Przegląd kasy fiskalnej cena kraków oscyluje w ścianach od 100 do 200 złotych wraz z dostępem.

Obowiązek przeglądu kasy fiskalnej powstaje z zdrowych przepisów prawnych. Podstawą prawną dwuletniego okresu przeprowadzania przeglądu kas fiskalnych jest § 7 ust. 1 pkt 6 w zw. z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w kwestii warunków stosowania kas rejestrujących. Razem z prawem, i konkretnie z przepisami artykułu 61 § 3 k.k.s niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przeglądu kasy rejestrującej rozumiane jest jako nieprawidłowe prowadzenie książki i grozi nałożeniem kary grzywny za przestępstwo skarbowe. Jednakże tańszą opcją dla co dwuletniego przeglądu jest robienie go co roku. Rozmawiając o przeglądzie kas rejestrujących, należy jeszcze dbać o określeniu odpowiedniego czasu, co uzyskuje się na podstawie Ordynacji Podatkowej. Zgodnie z art. 12 § 3 niniejszej ustawy czasy wskazane w majach mijają się z terminem ostatniego dnia w bieżącym miesiącu, który gwarantuje pierwszemu dniowi terminu, a jeżeli takiego dnia w dzisiejszym miesiącu nie było - w minionym dniu tego miesiąca.

Obowiązek pilnowania terminu przeglądu kasy rejestrującej leży na twarzy będącą omawianą kasę fiskalną. Posiadacz przed upływem dwóch lat z tego przeglądu powinien poinformować serwisanta o potrzebie stworzenia takiego przeglądu. Serwisant kas, w terminie 5 dni od dnia stworzonego przez użytkownika kasy fiskalnej zgłoszenia, powinien wykonać obowiązkowy przegląd techniczny kasy (§ 31 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas).

Przegląd stanu technicznego kasy rejestrującej powinien sprawdzać przede każdym: stan wszystkich plomb kasy, stan obudowy, czytelność dokumentów fiskalnych, program pracy, poprawność działania, stan pamięci oraz stan akumulatorów. W projekcie uniknięcia narażania się na kary ze perspektywy Urzędu Skarbowego podatnik powinien pilnować terminów przeglądu kasy rejestrującej.