Problem bezpieczenstwa w stosunkach polsko niemieckich

Zagrożenie wybuchem w stanowisku pracy czy drugich miejscach widocznych jest sprawą, która nie może być bagatelizowana. Prawo budowlane wymaga szeregu zabezpieczeń przeciwwybuchowych w takich środowiskach i niekorzystanie się do niego że żyć okazją poważnej tragedii. Mieszkania o właściwym narażeniu na granicę eksplozji to rozmaite zakłady i hale produkcyjne. Jest tam wszystko, czego potrzeba aby osiągnęło do nieszczęścia: dostępne są palne gazy przetrzymywane z butlach o wysokich pojemnościach, źródła ognia, nierzadko niedostateczna wentylacja. Wszystko to sprzyja możliwości wystąpienia eksplozji.

W pomieszczeniach opisanych powyżej należy używać dodatkowe środki ostrożności. Szczególnie istotne są regularne audyty maszyn i usuwanie wszelkich skaz na bieżąco. Jeśli na dowód zużyte zostaną szczotki w silniku elektrycznym, wystąpi w nim ogromne iskrzenie, kilkunastokrotnie trudniejsze niż przy zwykłej pracy. Do explosion safety zaliczamy również szczegółową kontrolę wszystkich butli i pojemników zawierających łatwopalne alkohole i substancje. Nieszczelna butla z wybuchowym gazem mogłaby dużo szybko napełnić nim usytuowanie na tyle, że przybyło do wybuchu. Mimo, że gazy najczęściej muszą zostać wymieszane z powietrzem w jasnym stężeniu aby mogło przybyć do eksplozji, to dalej nie wolno tego punktu bagatelizować.

Inna sprawa w bezpieczeństwie to korzystanie specjalnych opraw oświetleniowych, a ponadto włączników światła. Każde zapalenie oświetlenia powoduje przeskok iskry w wyłączniku, na skutek zwiększonego poboru prądu przez lampę w wczesnej fazie jej pracy. Wynika to zarówno lamp żarowych kiedy i świetlówek. Taka iskra to dosyć dużo, żeby w obecności palnego gazu zainicjować wybuch. Stosowanie specjalnych przeciwwybuchowych opraw i przełączników znacznie redukuje to ryzyko, ale jeszcze najważniejszym pozostaje kwestia bezpiecznego przechowywania alkoholi i substancji łatwopalnych oraz wybuchowych.