Uziemienie slupow oswietleniowych

http://bwq.pl/1c0-formexplode-7Zobacz naszą stronę www

Uziemienie to specyficzna skuteczna metoda obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie istnieje to proces szanujący się z przewodnika, jakim jest substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najwłaściwszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią również w rezultatu tego związania ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji jadąc do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie produkuje się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są nowe rodzaje uziemień. Do ważnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, skuteczne i ochronne.

W postaci uziemienia szczególną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie wykonane są z aluminium i dostarczają do przyłączania odgromowych procesów do budów. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowie i pomagają połączenie elektryczne pewnej liczby przewodów w celach uziemieniowych. Zaciski ze względu na prostą konstrukcję kwalifikuje się na linie, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku oraz jego forma determinowana jest między innymi częścią łączonych przewodów, dostarczających do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno być zrobione solidnie i realizować wymagania dla połączenia elektrycznego. W tym projekcie bierze się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych lub nowych pewnych połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne winny być dodawane z prowadzeniem zasad ustalonych według wskazówki wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede ludziom nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawu takiego sposobu kluczowa jest dana i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające właśnie na połączeniu lutowanym nie zapewniają dobrej wytrzymałości mechanicznej oraz potrafią ulec uszkodzeniu.