Zarzadzanie zasobami firmy

Symfonia Sage to zintegrowany pakiet, który pomaga panowanie w lekkich i niewielkich firmach. System ten kompleksowo wspomaga zarządzanie codzienną pracą przedsiębiorstwa, zwykle w obrębie ewidencji i obsługi zdarzeń gospodarczych. Pozwala tym samym uzyskanie szczegółowych informacji, jakie są istotne przy podejmowaniu decyzji.

Oprogramowanie wspomaga bycie marki w zakresach finansowo - księgowych, kadrowo - płacowych i sprzedażowych. Istnieje zatem aparat bardzo elastyczny, dający szansa modyfikacji podstawowych ustawień (np. działów firmy, planu kont id.) oraz stworzenia swoich dokumentów, zestawień i raportów. Kupi na ostatnie wewnętrzny język raportów. Dzięki programowi możliwe jest wykonywanie ewidencji wielowalutowej. Pomysł jest elementem bardzo zautomatyzowanym - wszystkie raporty i złożenia tworzone są praktycznie przy pomocy jednego klawisza. Informacje te w popularny sposób można przenieść do programu Finanse i Księgowość. Wpada w dużym stanie na usprawnienie i przyspieszenie pracy, wprowadzone raz informacje przebywają w nim napisane również można je później wielokrotnie wykorzystać. Program ten zapewnia również dotarcie do wszystkich niezbędnych informacji - posiada rozbudowaną opcję filtrowania, sortowania podstawy danych. Rozwinięta sprawozdawczość pozwoli na bliską ocenę sytuacji finansowej firmy. Nie bez zadania jest prostota działania. Przygotowany zwłaszcza dla użytkowników podręcznik w wyraźny sposób tłumaczy zasady jego wpływania, dodatkowo wbudowano w katalog dział pomocy, jakim można posłużyć się w dowolnym momencie. Program zapewnia całkowite bezpieczeństwo pracy - kontroluje poprawność działań, chronologię i przypomina często o potrzebie wykonania kopii. Nie posiada nadzieje, aby do podstawy danych dotarły osoby niepowołane oraz do ostatniego nieuprawnione. Możliwe jest ostatnie dzięki specjalnemu systemowi haseł. Warto także wspomnieć, iż Symfonia Sage jest modułem nieustannie aktualizowanym i ustawianym w nauka nowych przepisów (użytkownicy otrzymują automatyczne aktualizacje).